Retourzendingen en terugbetalingen

CONTACT OPNEMEN
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u een product aan ons wilt retourneren. Wij adviseren u graag over de te volgen procedure. Gelieve niets terug te sturen zonder contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via:
Post: Laia's Proteinhanf GmbH, Wühlischstrasse 56, 10245 Berlijn.
E-mail: info@laias-organic.com
Fax: (+49) 173 675 5678

IN HET KORT
U heeft het recht uw aankopen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag dat u, of een door u aangewezen derde, de producten in ontvangst neemt. Met dagen worden kalenderdagen bedoeld en hieronder vallen ook weekenden en officiële feestdagen. Om gebruik te maken van uw recht om de producten te retourneren, moet u ons binnen de herroepingstermijn door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de producten te retourneren. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

VOORBEELDFORMULIER VOOR HERROEPING
Als u uw product(en) wenst te retourneren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen:

  • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*).
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren mededeling)
  • Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

RETOUREN
Als u besluit uw aankopen te retourneren, moeten wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen. Dit is inclusief de verzendkosten, met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u heeft gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn echter voor uw rekening. Wij zullen u onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat wij de geretourneerde Producten hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
De geretourneerde producten dienen onbeschadigd te zijn en, indien mogelijk, in de originele verpakking te worden geretourneerd. Als de originele verpakking niet meer in het bezit is van de koper, dient een andere geschikte verpakking te worden gebruikt om voldoende bescherming te bieden tegen mogelijke schade tijdens het transport. U zult moeten betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de conditie eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Questions?