Afdruk

VERSTREKKER
Laia's Proteinhanf GmbH Wühlischstraße 56 10245 Berlin, Telefoon: (+49) 173 675 5678, Contact: info@laias-organic.com

VERTEGENWOORDIGD DOOR
Sebastian Kamphorst, Wühlischstraße 56, 10245 Berlin

INSCHRIJVING IN HET REGISTER
Register Hof: Charlottenburg Lokale Rechtbank (Berlijn)
Registratienummer: HRB 155164 B
Omzetbelastingidentificatienummer overeenkomstig § 27a Wet op de omzetbelasting: DE257039165
Controle-instantie: DE-ÖKO-070
Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV: Sebastian Kamphorst, Wühlischstraße 56, 10245 Berlijn

DISCLAIMER
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid nastreven bij de selectie van de door ons verstrekte informatie, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, actualiteit of volledigheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op onze website wordt verwezen, of van websites die door derden zijn gemaakt. Voor de inhoud van deze websites zijn de desbetreffende exploitanten verantwoordelijk. Wij hebben de externe inhoud gecontroleerd op eventuele schendingen van het recht op het moment dat wij de externe links voor het eerst aanmaakten. Op dat moment waren er geen duidelijke schendingen van het recht. Wij hebben geen controle over de huidige of toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Van ons kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat wij externe links voortdurend controleren zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Als wij echter kennisnemen van eventuele wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

COPYRIGHT
Het materiaal op deze website is beschermd door het Duitse auteursrecht. Reproductie door het downloaden naar permanente gegevensdragers en/of het afdrukken op papier, evenals verdere verspreiding, is alleen toegestaan wanneer hier uitdrukkelijk om wordt verzocht. Elk ander gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal is zonder schriftelijke toestemming ten strengste verboden. Voor zover de inhoud van deze site niet door de aanbieder is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd.

WETTELIJKE OPMERKINGEN
Het gebruik van contactgegevens, gepubliceerd in het kader van de impressumplicht, is hierbij uitdrukkelijk verboden voor derden die niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatieve materialen toesturen. De beheerder van de pagina's heeft het recht om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Questions?