Privacy Beleid

Introductie
Welkom bij de privacyverklaring van LAIA'S GmbH.

Het is voor ons bijzonder belangrijk dat wij verantwoordelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij respecteren uw privacy en zetten ons volledig in om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen. Wij streven ernaar net zo transparant te zijn over uw persoonlijke gegevens als over onze producten. Deze privacyverklaring informeert u over uw privacy rechten en de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Inhoud

 1. Wie zijn wij?
 2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
 5. Beveiliging van de gegevens
 6. Dataretentie (Hoe lang bewaren wij uw gegevens)
 7. Uw wettelijke rechten
 8. Vragen en klachten?
 9. Sociale plugins (Facebook enz.)
 10. Cookieverklaring

1. Wie zijn wij?
Wij zijn Laia's Proteinhanf GmbH. Ons vestigingsadres is Wühlischstraße 56, 10245 Berlijn. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via info@laias-organic.com of functionaris voor gegevensbescherming c/o Laia's Proteinhanf GmbH; Wühlischstraße 56, 10245 Berlijn.

2. Welche personenbezogenen Daten erheben wir?
Durch die Nutzung unserer Website können wir verschiedene Arten von personenbezogenen Daten über Sie erheben, nutzen und speichern. Dazu gehören alle Daten, die Sie angeben, wenn Sie ein Produkt kaufen, sich für exklusive E-Mails anmelden, an einem Gewinnspiel teilnehmen oder sich auf eine freie Stelle bei Laia’s bewerben. Wir haben die verschiedenen Arten von personenbezogenen Daten, die wir sammeln, wie folgt kategorisiert:

Identiteitsgegevens: Omvat voornaam en achternaam.

Contactgegevens: Omvat factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer.

Financiële gegevens: Omvat bankrekening- en betaalkaartgegevens.

Transactiegegevens: Omvat details over de betaling van en aan u, evenals andere details over producten die u bij ons hebt gekocht.

Technische gegevens: Omvatten informatie over het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de internetprovider, het IP-adres en de datum en tijd van toegang. Daarnaast omvatten technische gegevens informatie over websites van waaruit onze website wordt benaderd, en ook webpagina's die via onze website worden opgeroepen.

Gebruiksgegevens: Omvat informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals de ingevoerde zoektermen, de frequentie van het paginagebruik en het gebruik van websitefuncties.

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

Directe interacties
De meeste persoonsgegevens die wij verwerken worden rechtstreeks door u aan ons verstrekt. Wij kunnen uw Identiteits-, Contact- en Financiële gegevens verzamelen door formulieren in te vullen of met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u:

 1. Onze producten bestelt.
 2. Abonneert op de nieuwsbrief en exclusieve e-mails.
 3. Met ons in contact treedt op sociale media of via ons contactformulier.
 4. Deelneemt aan een wedstrijd of promotie.
 5. Ons feedback geeft of een klacht indient.

Geautomatiseerde technologieën of interacties.
Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browsehandelingen en -patronen. Wij verzamelen deze gegevens door middel van cookies, logbestanden en andere soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen.
In het volgende gedeelte hebben wij een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij uw gegevens denken te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarvoor beroepen. Neem contact met ons op als u vragen hebt over de rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken.

Doel: Het verwerken en leveren van uw bestelling van onze producten

Dit omvat:

1) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
2) Het innen van geld dat aan ons verschuldigd is

Rechtsgrondslag voor verwerking:

a) Uitvoering van een contract met u volgens Art. 6 para. 1 lit. B DSGVO
b) Het gerechtvaardigde belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO

Doel: Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of een enquête in te vullen

Rechtsgrondslag voor verwerking:

a) Uitvoering van een contract met u volgens Art. 6 para. 1 lit. B DSGVO
b) Het gerechtvaardigde belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO (om meer te weten te komen over de manier waarop consumenten onze producten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Doel: optimaliseren van de functionaliteit van de website en waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologie

Rechtsgrondslag voor verwerking:

a) Het gerechtvaardigde belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO

Doel: google analytics gebruiken om onze website, producten, marketing en klantenrelaties te verbeteren

Rechtsgrondslag voor verwerking:

a) Het gerechtvaardigde belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO (om klanten voor onze producten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, en om ons bedrijf te ontwikkelen)

Doel: om u marketingcommunicatie per e-mail te sturen. Deze exclusieve e-mails bevatten informatie over onze producten, evenementen, aanbiedingen en promoties

Rechtsgrondslag voor verwerking:

a) De gebruiker heeft toestemming gegeven om marketingcommunicatie te ontvangen (Art. 6 para. 1 lit. A DSGVO)

5. Gegevensbeveiliging
Wij hebben aanzienlijke veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden ingezien of gebruikt, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Wij geven alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens aan medewerkers en dienstverleners die deze informatie nodig hebben om een dienst te kunnen verlenen. Dit kunnen technische dienstverleners zijn of dienstverleners die ons ondersteunen bij de verzending. Deze zorgvuldig geselecteerde dienstverleners verwerken uw gegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Bovendien beschikken wij over procedures om elke vorm van vermoedelijke inbreuk op de gegevens te behandelen. In geval van een inbreuk zullen wij u en elke toezichthouder op de hoogte brengen wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

6. Bewaring van gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, en ze zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn. Opslag in gegevenslogbestanden wordt uiterlijk na 90 dagen gewist. Bij een langere bewaring worden uw gegevens volledig geanonimiseerd en wordt uw IP-adres gewist.

7. Uw wettelijke rechten
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u recht op gegevensbeschermingsrechten overeenkomstig Art. 13 (2), 15 tot 22 DS-GVO. Als u een van de volgende rechten wenst uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via info@laias-organic.com.

 1. U hebt het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.
 2. U heeft het recht om correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen.
 3. U hebt het recht om de verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. Dit stelt u in staat ons te vragen persoonsgegevens te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken. Het is echter mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen wanneer de verwerking noodzakelijk is voor: (a) de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (b) het nakomen van een wettelijke verplichting; (c) redenen van algemeen belang; of (d) de bevestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 4. U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) de juistheid de gegevens wordt door u betwist; (b) de verwerking van de gegevens is onrechtmatig, maar u wilt niet dat wij ze verwijderen; (c) wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; (d) u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 DSGVO.
 5. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u, of aan de door u gekozen verwerkingsverantwoordelijke, verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat.
 6. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
 7. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.

Om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om een van uw andere rechten uit te oefenen, kunnen wij u om bepaalde specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen. Wij doen dit om uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen en te garanderen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen.

8. Vragen en Klachten
Wij horen altijd graag van onze klanten, vooral als u denkt dat wij het beter zouden kunnen doen. Als u vragen of feedback heeft over deze privacyverklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@laias-organic.com.

9. Sociale Plugins
Op onze website vindt u knoppen die de mogelijkheid bieden tot interactie met verschillende sociale medianetwerken. Wanneer u deze sociale plug-ins activeert, wordt informatie over uw browser, het gebruikte besturingssysteem en het actuele IP-adres doorgegeven aan de betreffende aanbieder van sociale media. Als u op het moment van de activering van een plugin al bij het betreffende netwerk bent ingelogd, kan de plugin ook uw gebruikersnaam en eventueel uw echte naam bepalen.

Wij hebben geen invloed op het soort en de omvang van de verzamelde en aan Facebook doorgegeven gegevens. Doel en omvang van het verzamelen van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook kunt u vinden onder de informatie over gegevensbescherming van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Hier vindt u ook informatie over hoe u uw inhoud en informatie op Facebook kunt beheren, evenals het algemene privacybeleid van Facebook.

10. Cookieverklaring
Wat zijn cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Welke cookies gebruiken wij op onze website?

1) Technisch noodzakelijke cookies

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend. Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen: (1) Winkelwagentje (2) Acceptatie van taalinstellingen (3) Het onthouden van zoektermen.

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO.

2) Analytische cookies

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. De analyse cookies worden verzameld door Google Analytics en worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod zo voortdurend optimaliseren. De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven:

- Ingevoerde zoektermen
- Frequentie van bekeken pagina's
- Gebruik van websitefuncties

Uw gegevens die op deze manier worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen versleuteld. Daardoor is het niet meer mogelijk om deze gegevens aan u toe te wijzen. De gegevens worden dus niet samen met uw andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 para. 1 lit. A DSGVO als de gebruiker hiermee heeft ingestemd.

Ontvangers van de gegevens en bewaartermijn

De via de cookies van Google Analytics verkregen informatie over het gebruik van het online-aanbod wordt in de regel door Google aan een server in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Alle overige informatie die door technisch noodzakelijke cookies wordt verkregen, wordt door ons niet aan derden doorgegeven en wordt gewist zodra ze niet meer nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor ze werd verzameld. Gebruikersgegevens worden uiterlijk na 14 maanden gewist.

Hebben wij toestemming nodig voor het gebruik van cookies op onze website?

1) Technisch noodzakelijke cookies: We hebben uw toestemming nodig om essentiële cookies op te slaan en te openen, maar u kunt ze nog steeds verwijderen of blokkeren (zie onderstaande sectie)

2) Analytische cookies: We mogen alleen niet-essentiële cookies opslaan en openen met uw toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven voor deze analytische cookies. Als u wel toestemming geeft maar van gedachten verandert, kunt u ze op elk gewenst moment verwijderen of blokkeren (zie gedeelte hieronder)

Hoe kan ik cookies verwijderen of blokkeren?

Als gebruiker hebt u controle over het gebruik van cookies op uw computer. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Houd er echter rekening mee dat het mogelijk is dat u niet langer alle functies van de website kunt gebruiken wanneer u cookies deactiveert.

De volgende links leggen uit hoe u cookies kunt beheren voor de meest gebruikte browsers:

Google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11

Microsoft edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Stand 01.12.2020

Questions?